Вітаю Вас Гість!
Середа, 14.11.2018, 07:40
Головна | Реєстрація | Вхід | RSS
[ Нові повідомленняУчасникиПравила форумуПошукRSS ]

Статистика

Форма входу

Логін:
Пароль:
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Інформаційно-методичний центр » Психологічна служба » Методичні рекомендації
Методичні рекомендації
Кобилецька_ВСДата: Субота, 16.02.2013, 17:33 | Сообщение # 1
Кобилецька Віра Славівна

Група: ІМЦ
Повідомолень: 44
Нагороди: 0
Статус: Offline
Основні завдання психологічної служби системи освіти України на 2012/2013 навчальний рік

Пріоритетні напрями психологічного забезпечення освіти як система заходів, спрямованих на вирішення актуальних завдань освіти засобами та методами фахівців психологічної служби, включає:

- інтеграцію структурних підрозділів психологічної служби, організацій, установ, громадських об’єднань, які здійснюють свою діяльність у сфері психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу освіти, в цілісну багаторівневу систему надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги;
- соціально-психологічне проектування, моніторинг та експертиза умов та результатів навчальної діяльності у зв’язку переходом на новий Державний стандарт початкової та загальної середньої освіти;
- удосконалення програм професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників з метою підвищення рівня їхньої психологічної культури й психологічної компетентності;
- уведення «години психолога» та факультативів психологічного спрямування у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності;
- активну участь працівників психологічної служби процесі залучення дітей з особливими освітніми потребами до дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;
- активізацію превентивних заходів щодо різних форм узалежнень, соціально небезпечних ігор, фізичного насилля та агресивної поведінки в соціальних мережах;

Список рекомендованої літератури

Посібники:
1. Кращий досвід роботи регіональних центрів практичної психології і соціальної роботи за 2011 рік: Навчально-методичний посібник / [за ред. В.Г. Панка,І.І. Цушка] – К.: Ніка-Центр, 2011. – 167 с.
2. Інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна розмова». Методичний комплекс / Кер. авт. кол. Панок В.Г., Авт. кол. Вієвський А.М., Лепеха К.І., Лунченко Н.В., Луценко Ю.А., Острова В.Д., Сосновенко Н.В. – К.: Діалог Пресс, 2012. – 100 с.
3. Сімейний щоденник для сімейної розмови / Кер. авт. кол. Панок В.Г., Авт. кол. Вієвський А.М., Лепеха К.І., Лунченко Н.В., Луценко Ю.А., Острова В.Д., Сосновенко Н.В. – К.: ООО «Компанія Юнівест Маркетінг», 2012. – 64с.
4. Настільна книга соціального педагога. Ч.І. (нормативно-правове забезпечення діяльності) / упоряд. Ю.А.Луценко, В.Г.Панок – К.: Білоцерківдрук, 2011 – 308с.
5. Настільна книга соціального педагога. Ч.ІІ. (нормативно-правове забезпечення діяльності) / упоряд. Ю.А.Луценко, В.Г.Панок – Км’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2011 – 248с.
6. Організаційні і функціональні моделі діяльності психологічної служби з формування позитивного ставлення учнів і студентів до здорового способу життя / [Цушко І.І., Лунченко Н.В., Панок В.Г. (кер. авт. кол.) та ін.]. – К. : Ніка-Центр, 2011. – 84 с.
7. Панок В.Г., Зварич І.М., Чаплак Я.В., Чернописький О.М. Основи психологічного консультування: навч.-метод. посібник / В. Г. Панок, І. М. Зварич, Я. В. Чаплак, О. М.Чернописький – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 272 с.
8. Психологу для роботи. Діагностичні методики : збірник [Текст] / [уклад.: М.В. Лемак, В.Ю. Пертище]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2011. – 616 с. : іл.
9. Психолого-педагогічна робота в закладах соціальної реабілітації: Методичний посібник / За заг.ред. Ю.А.Луценка, Є.Б.Павлової, В.Г.Панка – К.: Видавець: Надтока О.Ф., 2011.- 310с.
10. Психоконсультування старшокласників, схильних до правопорушень: Навч.-метод. посібник / І. М. Зварич, В.Г.Панок, Я. В. Чаплак та ін. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 264 с.
11. Психологічне консультування: теорія та практика : навч.-метод. посібник / І. М. Зварич, В.Г.Панок, Я. В. Чаплак та ін. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 272 с.
12. Педагогіка успіху: теорія і практика: навчально-методичний посібник / [Калошин В.Ф., Гоменюк Д.В., Луценко Ю.А.] / К.: Інститут професійно-технічної освіти, 2011. – 194с.
13. Рибалка В.В. Психологія честі та гідності особистості: культурологічні та аксіологічні аспекти: науково-методичний посібник / В.В. Рибалка – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2011. – 428 с.

Матеріали конференцій:

1. Організаційно-функціональні моделі діяльності психологічної служби системи освіти та психолого-медико-педагогічної консультації: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 19-21 жовтня 2011 року, м. Донецьк / Уклад. І.В. Іванова. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2011. – 340 с.

Методичні рекомендації:


1. Формування здорового способу життя в учнівської і студентської молоді: Методичні рекомендації/ за ред. І.І. Цушка.– К.: Ніка-Центр, 2011. – 168с.

Довідники:

1. Психологічна служба та психолого-медико-педагогічні консультації системи освіти України (показники розвитку за підсумками 2010-2011 навчального року) / [Лунченко Н.В., Обухівська А.Г., Панок В.Г. та ін.]. – К. : Ніка-Центр, 2011. – 62 с.

Статті

1. Гаркавенко З.О. Робота з батьками в контексті компетентнісного підходу / З.О. Гаркавенко // Директор школи – 2011. – вересень № 36– С. 5-8
2. Гобод І.Ю. Теоретичні та методичні засади роботи практичного психолога з педагогічним колективом загальноосвітнього навчального закладу / І.Ю. Гобод // Психолог. – 2011 - №48 – С. 4-7
3. Ілляшенко Т.Д. Чому дитина втрачає інтерес до навчання / Т.Д.Ілляшенко // Початкова школа. – 2011 р. - №11, С. 43-45
4. Ілляшенко Т.Д. Яка вона – інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній школі / Т.Д. Ілляшенко // Початкова школа. – 2011 р. - № 5 - С. 47-50
5. Сосновенко Н.В. Згуртованість педагогічного колективу навчального закладу – запорука його успішної діяльності / Практика управління дошкільним закладом // за ред. Омельяненко Н.В. – К.: ТОВ «Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку (МЦФЕР)», 2011. - №4 – С. 24-32
6. Тінякова А.І. Методика непараметричного дослідження індексу об’єму комунікації учнівського колективу. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т.ХІІІ, част.1. – К., 2011. –С.390-400

Ресурси Інтернет* http://www.psyua.com.ua/index.php- Психологічна служба України
* http://kolomyia-osvita.edukit.if.ua/-Управління освіти Коломийської міської ради,Психологічна служба
Методичні рекомендації для працівників психологічної служби щодо планування діяльності та оформлення звітної документації

Планування діяльності здійснюється за річним та щомісячним планом роботи, орієнтовна форма плану роботи практичного психолога, соціального педагога, визначена Міністерством освіти і науки України.

Звертаємо увагу на відмінності у змісті роботи та функціях практичного психолога та соціального педагога, відповідно до яких формується план роботи, аналітичний та статистичний звіт (таблиця 1): Таблиця 1

Відмінності у змісті роботи та функціях практичного психолога та соціального педагогаПрактичні психологиСоціальні педагогиЗміст
роботи з учнями (дітьми) педпрацівниками, батьками, адміністрацією
навчального закладу (лист МОН від 27.08.2000 р. № 1/9-352)Функції
по роботі з учнями (дітьми), медпрацівниками, батьками, органами
держадміністрацій та місцевого самоврядування (наказ МОН від 28.12.2006 №
864)1. Психодіагностична робота1. Діагностичні2. Консультаційна робота2. Консультативні3.Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота3. Соціально-перетворювальні4. Психологічна просвіта4. Захисні5. Навчальна діяльність5. Профілактичні6. Організаційно-методична робота6. Організаційні7. Зв’язки з громадськістю7. ПрогностичніУспіх роботи фахівця психологічної служби, яка фіксується у плані (щорічному та щомісячному), завжди пов’язаний з усвідомленням працівником своєї ролі та місця у навчальному закладі, місії, яка допомагає чітко визначити пріоритети діяльності, цілі та завдання, і, що важливо, містять спосіб їх реалізації. Одне із основних вимог до місії полягає в тому, що вона не може бути розпливчатою та абстрактною, на зразок «здійснення психологічного супроводу», «підтримка гармонійного духовного та фізичного здоров'я людини», «психологічний супровід дитини з максимальним забезпеченням комфортних умов для подальшого розвитку і самоствердження в бурхливому морі життя», «допомогти людині бути розсудливою» тощо.

Місія має бути однозначно зрозумілою як для самого працівника психологічної служби, так і для широкого кола учасників навчально-виховного процесу, яким психолог, соціальний педагог надає послуги, з якими співпрацює чи для кого створює конкретний продукт. Помилкою вважається винесення в текст місії одразу кількох різних направлень, одна думка має бути визначальною.

Звісно, не кожна психологічна служба навчального закладу може сформулювати свої пріоритетні цілі, оскільки функціональні обов’язки працівника психологічної служби надто обширні (включають сім основних напрямків. Тоді при визначенні місії варто взяти до уваги пораду Джона Коллінза, професора Гарвардської бізнес-школи, який у якості зразка пропонує ствердження «Мета нашої діяльності – здійснювати (продукт чи послуга) для…(споживача)», а затим задати собі питання : «Чому це важливо?». Повторіть його п’ять разів і ви отримаєте п’ять різних відповідей. Тоді стане зрозуміліше, що являє собою психологічна служба та до чого прагне. Наступні питання, які можуть допомогти при створенні місії можуть бути такими: «Що буде втрачено, коли служба перестане існувати?», «Який Ваш вклад у життя навчального, виховного процесу?», «Яким чином Ви можете донести цілі та цінності служби до тих, від кого залежить її функціонування?». Однак, сама по собі грамотно сформульована місія не буде корисною, доки сам працівник, його діяльність не почне змінюватись у відповідності із стратегічним баченням.

Використовуйте слова, які означають завершеність: підготувати, зменшити, збільшити, організувати, провести тощо. Уникайте слів, що змальовують процес: підтримувати, поліпшувати, посилювати, надавати, сприяти, координувати, перебудовувати.

При плануванні роботи працівникам психологічної служби рекомендуємо застосовувати критерії SMART, які можуть допомогти чітко сформулювати мету діяльності та усвідомити свою місію як фахівця у навчальному закладі:

S (specific) — конкретність: Чи конкретна ціль достатньо зрозуміла ?

М (measurable) — обчислюваність: Чи піддаються цілі обчислюванню (наприклад, який % зросту, яка кількість учасників навчально-виховного процесу задіяна? Які тенденції?)

A (area — specific) — територіальність: Чи окреслюють цілі певний регіон, район, місто (село) чи конкретний навчальний заклад, клас, групу учнів (дітей)?

R (realistic) — реалістичність: Чи приведе виконання даного плану до зрушень, передбачених цілями?

T (time-bound) — визначеність: Чи відображає ціль період часу, впродовж якого вона має бути досягнута?

План роботи працівника психологічної служби є окремим розділом (або окремі напрямки роботи включаються до окремих розділів) плану роботи навчального закладу.

На кінець першого семестру та навчального року згідно із щорічно встановлюваними термінами працівники психологічної служби подають аналітичний та статистичний звіт про діяльність психологічної служби у навчальному закладі. Звітність подається відповідно до встановленої структури та управління психологічною службою (наказ МОН України від 02.07.2009 № 616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України.
 
Кобилецька_ВСДата: Середа, 09.10.2013, 17:00 | Сообщение # 2
Кобилецька Віра Славівна

Група: ІМЦ
Повідомолень: 44
Нагороди: 0
Статус: Offline
Про діяльність психологічної служби
у 2013/2014 навчальному році

Міністерство надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо діяльності психологічної служби у 2013/2014 навчальному році.
Просимо довести їх до відома керівників навчальних закладів та педагогічних працівників.
Рекомендуємо проаналізувати стан забезпечення працівниками та ефективність діяльності психологічної служби в регіонах і вжити дієвих заходів щодо максимального забезпечення навчальних закладів практичними психологами та соціальними педагогами на основі нормативів чисельності, які вміщені у додатку до Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом МОН від 02.07. 09 р. № 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07. 2009 р. за № 687/16703
Додаток на 17 арк.

Заступник Міністра Б. М. Жебровський

Березіна Н.О. 481-32-31,
Панок В.Г. 252-70-07
 
Кобилецька_ВСДата: П`ятниця, 21.11.2014, 16:46 | Сообщение # 3
Кобилецька Віра Славівна

Група: ІМЦ
Повідомолень: 44
Нагороди: 0
Статус: Offline
Методичні рекомендації щодовзаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службамищодо захисту прав дітей
Додавання: l-1104.doc(261.5 Kb)
 
Форум » Інформаційно-методичний центр » Психологічна служба » Методичні рекомендації
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: